DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE - Poizvedba

V okviru skupine Triglav smo posebej za vas pripravili ugodno ponudbo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški teh storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje po zakonu, ki ureja obvezna zdravstvena zavarovanja. Zavarovanje krije razliko za iste storitve in v istem časovnem obdobju, kot jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Obseg zavarovanja

Zavarovanje je brez omejitve zavarovalne vsote. Velja za območje Republike Slovenije. Skladno z zakonodajo, ki ureja zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji in izvedbenimi akti, ki urejajo področje obveznega zdravstvenega zavarovanja, velja zavarovanje tudi v tujini.

Čakalna doba

Zavarovanje ima čakalno dobo treh mesecev, z izjemo tistih zavarovancev, ki nam bodo predložili potrdilo o tem, da niso bili več kot en mesec nezavarovani.

Zavarovalna premija

enotna mesečna premija 28,36€

mesečnapremija s 3 % popustom 27,51 €

letna premija 330,11€

Pribitek na premijo

Pribitek na premijo je posledica pozne vključitve zavarovanca v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za vsako polno leto nezavarovanosti po 1.1.2006, se premija skladno z zakonodajo poviša za 3 %. Skupno povišanje premije lahko znaša največ 80 %.

Sklenitev zavarovanja

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklene oseba, ki ima veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji in je zavezanec za doplačila. Zavarovanje lahko sklenete preko spletne strani ali pa pokličete svojega območnega zastopnika (seznam je na dnu strani).

Premija je skladno z zakonom enotna za vse zavarovance. Vsi, ki sklenete zavarovanje preko spletne strani, pridobite tudi maksimalni 3 % popust na premijo.