TRIGLAV KOMPLET - Poizvedba


Triglav komplet je bonitetni program, ki na enostaven in pregleden način nagrajuje zvestobo zavarovalcev Zavarovalnice Triglav.

V Triglav komplet lahko vključite najpomembnejša in najbolj pogosta zavarovanja, ki jih imate sklenjena vi in vaši družinski člani: zavarovanja za dom, avtomobilska zavarovanja, individualna nezgodna zavarovanja, zavarovanja za potovanja v tujino, zavarovanje malih hišnih živali in druga premoženjska zavarovanja ter življenjska, obročna naložbena, rentna in pokojninska zavarovanja Zavarovalnice Triglav ter dopolnilna prostovoljna zdravstvena in ostala zdravstvena zavarovanja TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice. Novost v sestavi kompleta: v Triglav komplet lahko vključite tudi dopolnilna pokojninska zavarovanja Skupne pokojninske družbe.

Ne prezrite bonitet vašega Triglav kompleta:

- več zavarovanj prinaša več skupnega popusta v kompletu;
- vsak član s svojimi zavarovanji povečuje skupno višino popusta;
- popusta boste deležni vsi člani;
- vključite lahko že sklenjena zavarovanja - s popustom jih bomo nagradili, ko jih boste obnovili;
- vključite lahko nova zavarovanja in nagradili jih bomo z dvojnim popustom;
- vključite svoja zavarovanja in zavarovanja družinskih članov ter ožjih sorodnikov, ki živijo z vami na istem naslovu;
- komplet sta že dve zavarovanji, od tega vsaj eno premoženjsko: zavarovanje za dom, avtomobilsko zavarovanje, individualno nezgodno zavarovanje, zavarovanje za potovanje v tujino, zavarovanje malih hišnih živali in druga premoženjska zavarovanja. Drugo zavarovanje je lahko katerokoli iz nabora zavarovanj v kompletu.

Novo v kompletu:
- dodatno pokojninsko zavarovanje
- skupne pokojninske družbe

Združite moči, združite zavarovanja in oblikujte svoj Triglav komplet. Vašo zvestobo bomo nagradili tako, da boste vsi prihranili:

- do 25% pri obnovi zavarovanj
- do 50% pri sklenitvi novih zavarovanj

Čim prej se odločite za vaš Triglav komplet in si zagotovite ugodnosti za vas in za vse člane vašega Triglav kompleta. Pokličite vašega zavarovalnega zastopnika ali obiščite naša prodajna mesta in preverite, katera svoja zavarovanja in zavarovanja svojih bližnjih lahko vključite v Triglav komplet. Dogovorite se za sestanek, oblikujte svoj Triglav komplet in prejeli boste unikatno identifikacijsko številko vašega Triglav kompleta, ki bo vam in vsem vašim članom vstopnica za popust pri obnovi obstoječih zavarovanj in za podvojen popust pri sklenitvi novih zavarovanj.

Pravila za oblikovanje in sestavljanje Triglav kompleta.