ZAVAROVANJE ZDRAVILIŠKEGA ZDRAVLJENJA PO POŠKODBAH - Poizvedba

V Skupini Triglav smo posebej za vas pripravili ugodno ponudbo za zavarovanje zdraviliškega zdravljenja po poškodbah.

Vsebina zavarovanja

Zavarovanje zdraviliškega zdravljenja po poškodbah krije stroške zdraviliškega zdravljenja v primeru poškodb. Zavarovanec je do zdraviliškega zdravljenja upravičen v primeru, da mu zagotavlja bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja za daljši čas ali povrnitev funkcionalnih in delovnih sposobnosti ali pa v daljšem časovnem obdobju preprečuje poslabšanje zdravstvenega stanja. Več v splošnih pogojih.

Obseg zavarovanja

Letna zavarovalna vsota predstavlja vrednost zdravstvenih storitev, do katere ste ob izpolnjevanju pogojev upravičeni v vsakem zavarovalnem letu. Opredeljena je v premijskem ceniku, in sicer znaša:

za zavarovance do dopolnjenega 15. leta: 8.000 EUR,
za zavarovance, starejše od 15 let: 6.000 EUR.

Zavarovanje krije stroške zdraviliškega zdravljenja do štirinajst dni na zavarovalni primer. V zavarovalnem letu krije zavarovanje največ dva zavarovalna primera, vendar največ do višine letne zavarovalne vsote.

Zavarovanje krije na dan zdraviliškega zdravljenja povprečno šest medicinsko utemeljenih zdravstvenih storitev, ki jih v času trajanja zdraviliškega zdravljenja določi zdravnik v zdravilišču.

Zavarovanje krije tudi namestitev v enoposteljni sobi in nadomestilo za stroške prevoza.

Zavarovanec lahko prijavi poškodbo preko Zdravstvene točke® ali zastopstva.

Zavarovalna premija

Zavarovalna premija se določi na podlagi starosti zavarovanca, ki lahko izbira med različnimi dinamikami in načini plačevanja premije.
Starost zavarovanca Letna premija (v EUR)* Zavarovalna vsota (v EUR)
Do vključno 15 let 10,72 8.000
Od 16 do 64 let 73,62 6.000
Od 65 do 69 let 106,56 6.000

* DPZP se obračuna za zavarovanja, ki so krajša od 10 let.

Na premijo se lahko podelijo še naslednji popusti:

na sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri TZZ: 5%
na način plačila "direktna obremenitev": 4%
na dinamiko plačila "polletno": 2%
na dinamiko plačila "letno": 3%
ob sklenitvi zavarovanja preko spleta: 5%

Popusti se seštevajo in odštejejo od osnovne premije.

Zdravilišča

Zdraviliške storitve, ki so predmet zavarovanja, lahko koristite v priznanih zdraviliščih za zdravljenje po poškodbah: v Termah Krka (Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmarješke Toplice, Talaso Strunjan), Zdravilišču Laško, Termah Dobrna, Termah Zreče in Termah Topolšica.

Sklenitev zavarovalne pogodbe

Zavarovalec je fizična ali pravna oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo za enega ali več zavarovancev. Zavarovanje se sklepa za dobo dveh let. Pristopna starost zavarovanca je lahko največ devetinšestdeset let. Zavarovanje nima čakalne dobe. Za sklenitev zavarovanja pokličite svojega zastopnika zavarovanja.