<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <title>Kontakt</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=unicode"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> <style type="text/css"> .style10 { color : #666666; margin-top : 0px; padding-bottom : 0px; margin-bottom : 0px; margin-left : 25px; margin-right : 10px; font-size : small; font-family : Tahoma,Verdana,Arial; font-weight: normal; } .style11 { color : #000000; margin-top : 5px; padding-bottom : 10px; margin-bottom : 0px; margin-left : 10px; margin-right : 10px; font-size: small; font-family: Tahoma; font-weight: normal; } .style23 { font-family: Verdana; font-weight: normal; } .style24 { font-size: x-small; } .style34 { color : #FFFFFF; margin-top : 0px; padding-bottom : 0px; margin-bottom : 0px; margin-left : 15px; margin-right : 10px; font-size: medium; font-family: Tahoma; font-weight: normal; } .style36 { color : #003C5E; margin-top : 5px; padding-bottom : 10px; margin-bottom : 0px; margin-left : 10px; margin-right : 10px; font-size: small; font-family: Verdana; font-weight: normal; } h6{ font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; color:#3586C1; font-size:12px; font-weight:bold; margin:0; padding:0; } .style40 { font-family: Verdana; font-weight: normal; font-size: medium; color: #294A7B; } .style42 { font-family: Verdana; font-size: x-small; color: #808080; font-weight: normal; } .style43 { font-family: Verdana; font-size: x-small; color: #808080; font-weight: normal; } .style46 { text-decoration: none; } .style47 { font-family: Verdana; } .style48 { font-family: Verdana; font-size: x-small; } .auto-style1 { color: #FF0000; } </style> </head> <body leftmargin=0 topmargin=0 marginheight="0" marginwidth="0" bgcolor="#ffffff"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" height="100%"> <tr> <td background="images/bg.gif" style="width: 25%"><img src="images/px1.gif" width="1" height="1" alt="" border="0"></td> <td valign="bottom" background="images/bg_left.gif"><img src="images/bg_left.gif" alt="" width="17" height="16" border="0"></td> <td> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="780"> <tr> <td align="center" height="79" width="221" valign="top"> <a href="index.htm"> <img border="0" src="images/triglavko1.jpg" width="210" height="60"></a></td> <td valign="top" rowspan="2"> <img border="0" src="images/separator.gif" width="1" height="39"><a href="index.htm"><img border="0" src="images/but001-n.gif" width="138" height="39"></a><img border="0" src="images/separator.gif" width="1" height="39"><a href="odruzbi.htm"><img border="0" src="images/but002-n.gif" width="138" height="39"></a><img border="0" src="images/separator.gif" width="1" height="39"><a href="kontakt.htm"><img border="0" src="images/but009-n.gif" width="138" height="39"></a><img border="0" src="images/separator.gif" width="1" height="39"><a href="svetovanje.htm"><img border="0" src="images/but007-n.gif" width="138" height="39"></a><img border="0" src="images/separator.gif" width="1" height="39"><br> <table width="484" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td background="images/fon03.gif"> <img border="0" src="images/separator.gif" width="1" height="39"><a href="http://i.triglav.si"><img border="0" src="images/but005-n.gif" width="138" height="39"></a><img src="images/separator.gif" width="1" height="39"><a href="zavarovanja.htm"><img border="0" src="images/but010a-n.gif" width="138" height="39"></a><img src="images/separator.gif" width="1" height="39"><a href="skladi.htm"><img border="0" src="images/but004a-n.gif" width="138" height="39"></a><img src="images/separator.gif" width="1" height="39"><a href="zaposlitev.htm"><img border="0" src="images/but008-n.gif" width="138" height="39"></a><img src="images/separator.gif" width="1" height="39"></td> </tr> <tr> <td> <img alt="" src="images/Ts63.jpg" width="559" height="254"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr valign="top"> <td background="images/fon02.gif"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="221" height="56" background="images/fon01.gif"> <tr valign="bottom"> <td> <p class="style34">O DRU}BI</p> <p class="titlew">&nbsp;</td> </tr> </table> <p class="style36">Triglavko d.o.o.</p> <p class="style36">Ulica XXX. div. 23</p> <p class="style36">5000 Nova Gorica</p> <p class="style36">Tel: (05) 330 47 00</p> <p class="style36">&nbsp;</p> <p class="style36">E-poata: <a href="mailto:info@triglavko.si?subject=E-poata poslana iz spletnih strani TriglavKo"> info@triglavko.si</a></p> </td> </tr> </table> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="780"> <tr valign="top"> <td width="220"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="220" height="37"> <tr> <td background="images/bar01.gif"> <p class="style34">AKTUALNO</p> </td> </tr> </table> <p class="style43"> <a href="http://vsebovredu.triglav.si/aktualno/zivljenjska-zavarovanja-vec-informacij-manj-dilem"><span class="auto-style1"> }ivljensko zavarovanje - ve  informacij, manj dilem</span></a></p> <p class="style43"> <a href="frames/Naj_zdravje_ne_caka.htm">Naj zdravje ne aka</a></p> <p class="style42"> <a href="http://www.triglavskladi.si/izberite-nalozbeno-kombinacijo"> Izberite svojo nalo~beno kombinacijo</a></p> <p class="style43"> <a href="http://www.triglav.si/svetujemo/nesreca-v-tujini"> <span class="auto-style1">Nesre a v tujini: zgodi se ko je najmanj treba</span></a></p> <p class="style42"> <a href="https://www.triglav.si/sprosti_cas"><span class="auto-style1">Nove ugodnosti v akciji sprosti as</span></a></p> <p class="style42"> <a href="https://www.triglav.si/drajv"><span class="auto-style1">Z DRAJV-om do 25% popusta</span></a></p> </td> <td bgcolor="#666666" width="1"><img src="images/px1.gif" width="1" height="1" alt="" border="0"></td> <td width="559"> <!-- main --> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="559"> <tr> <td height="37" background="images/bar02.gif" style="width: 570px"><p class="style10"> O DRU}BI</p><img src="images/px1.gif" width="1" height="1" alt="" border="0"></td> </tr> <tr valign="top"> <td height="350" style="width: 570px"> <p class="style11" style="margin-top: 10px; margin-bottom:0"> &nbsp;<p class="t01"> <img border="0" src="images/triglav.gif" width="150" height="47" align="right"><span class="style43">Triglavko d.o.o. je pooblaa ena zavarovalno zastopniaka dru~ba najve je slovenske zavarovalnice Triglav d.d.</span></p> <p class="style42">Opravljamo storitve zavarovalnega zastopanja in finan nega svetovanja za vse vrste osebnih zavarovanj, vlaganj v najboljae sklade skupine Triglav ter dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj Triglav zdravstvene zavarovalnice.</p> <p class="style42">Delujemo predvsem na podro ju Primorske, doslej pa smo sklenili ~e ve  kot 50.000 zavarovanj. Smo pravi naslov za Vaae zaupanje in finan no svetovanje. </p> <p class="style42">&nbsp;</p> <p class="t01"> <img alt="Boniteta Odli nosti 2018" height="100" src="images/BannerLandscSLO18.png" width="364"></p> <h6 class="style40">&nbsp; <span class="style43">Varovanje osebnih podatkov:</span></h6> <p class="style42"><strong><span class="style24">Dru~ba Triglavko d.o.o.</span></strong><span class="style24"> se zavezuje, da bo vaae osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu zasebnih podatkov. Vaai podatki se bodo uporabljali samo za interne namene in ne bodo posredovani tretjim osebam.</span></p> <p class="t01">&nbsp;</p> <p class="t01"><a href="zemljevid.htm" class="style46"></p> <p class="style42" style="margin-top: 0px"> Triglavko d.o.o.</p> <p class="style42" style="margin-top: 0px">Ulica XXX. divizije 23</p> <p class="style42" style="margin-top: 0px">5000 Nova Gorica</p> <p class="style42" style="margin-top: 0px">Telefon: (05) 330 47 00</p> <p class="style42" style="margin-top: 0px">Faks: (05) 330 47 08</p> <p class="style42"><span class="style47">E-poata:</span><span class="style48"><a style="text-decoration: none" class="style43" href="mailto:info@triglavko.si?subject=E-poata poslana iz spletnih strani TriglavKo"> info@triglavko.si</a></span></p> <p class="style29" style="margin-top: 0px">&nbsp;&nbsp;</p> &nbsp; <img alt="" src="images/TkoZemlj02.jpg" width="539" height="601"><br /> <br> <span class="style48">&nbsp; <a href="https://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=sl&amp;geocode=&amp;q=Triglavko+zavarovalno+zastopni%C5%A1ka+dru%C5%BEba+d.o.o.,+Ulica+XXX.+divizije,+Nova+Gorica,+Slovenija&amp;aq=0&amp;oq=triglavko&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=63.255964,101.689453&amp;ie=UTF8&amp;hq=triglavko+zavarovalno+zastopni%C5%A1ka+dru%C5%BEba+doo&amp;hnear=Ulica+XXX.+divizije,+Solkan,+Slovenija&amp;t=m&amp;ll=45.966007,13.646049&amp;spn=0.008949,0.011544&amp;z=16&amp;iwloc=A" style="color:#0000FF;text-align:left"> Prika~i ve ji zemljevid</a></span><br> &nbsp;<p class="style27"><img src="images/hr01.gif" width="188" height="6" alt="" border="0"></p> <p class="style42">ID atevilka za DDV: SI78979781</p> <p class="style42">Mati na atevilka: 5930677</p> <p class="style42">Osnovni kapital: 24.719.703,96 SIT</p> <p class="style42">Registracija: Okro~no sodia e v Novi Gorici, at. reg. vl. 1/03583/00</p> <p class="style42">`tevilka dovoljenja AZN: 30220-1922/02-6</p> <p class="style42">TRR: SI56 0475 0000 0389 506 pri Nova KBM d.d.</p> </td> </tr> <tr> <td background="images/bar01.gif" height="28" style="width: 570px"><img src="images/px1.gif" width="1" height="1" alt="" border="0"></td> </tr> </table> <p class="menu" align="center"> <font size="1"><a href="index.htm">Na za etek</a>&nbsp;| <a href="podjetje.htm">O dru~bi</a>&nbsp;|<a href="odruzbi.htm">&nbsp;Kontakti</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="svetovanje.htm">Svetovanja</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://i.triglav.si">iTriglav</a>&nbsp;| <a href="zavarovanja.htm">Zavarovanja</a>&nbsp;| <a href="skladi.htm">Skladi</a>&nbsp;| <a href="zaposlitev.htm">Zaposlitev</a></font></p> </td> </tr> <tr bgcolor="#666666"> <td colspan="3"><img src="images/px1.gif" width="1" height="1" alt="" border="0"></td> </tr> <tr> <td width="220"><img src="images/px1.gif" width="1" height="1" alt="" border="0"></td> <td bgcolor="#666666" width="1"><img src="images/px1.gif" width="1" height="1" alt="" border="0"></td> <td><p align="center" class="style24"><span class="style23">Copyright </span> <span lang="en-us"><span class="style23"></span></span><span class="style23"> 2016 Triglavko d.o.o. Vse pravice pridr~ane.</span></p></td> </tr> <tr bgcolor="#666666"> <td colspan="3"><img src="images/px1.gif" width="1" height="1" alt="" border="0"></td> </tr> </table> <br> </td> <td valign="bottom" background="images/bg_right.gif" width="17"><img src="images/bg_right.gif" alt="" width="17" height="16" border="0"></td> <td width="50%" background="images/bg.gif"><img src="images/px1.gif" width="1" height="1" alt="" border="0"></td> </tr> </table> <!-- Start of StatCounter Code for Default Guide --> <script type="text/javascript"> var sc_project=8973559; var sc_invisible=1; var sc_security="bd121d94"; var scJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://secure." : "http://www."); document.write("<sc"+"ript type='text/javascript' src='" + scJsHost+ "statcounter.com/counter/counter.js'></"+"script>"); </script> <noscript><div class="statcounter"><a title="web statistics" href="http://statcounter.com/" target="_blank"><img class="statcounter" src="http://c.statcounter.com/8973559/0/bd121d94/1/" alt="web statistics"></a></div></noscript> <!-- End of StatCounter Code for Default Guide --> </body> </html>