Zdravje je naše največje bogastvo. Zagotovite mu prednost.

Kadar je zdravje ogroženo, si vsakdo izmed nas želi imeti takojšen dostop do najustreznejšega zdravljenja, s katerim bi si lahko čim prej znova povrnil zdravje. Celovita zdravstvena obravnava vam pomaga, ko je zdravje na preizkušnji, in poskrbi, da ima vaše zdravstveno stanje vedno prednost pred vsem drugim.

Celovita zdravstvena obravnava je zavarovalni paket, ki ga sestavljata dve zdravstveni zavarovanji: Zavarovanje specialistično ambulantnega zdravljenja in Zavarovanje operacij.

Vsebina zavarovanj

Zavarovanje specialistično ambulantnega zdravljenja vam zagotavlja hiter dostop do specialističnih pregledov, diagnostike, zdravil, ambulantnih posegov in posegov v dnevni bolnici ter ambulantne rehabilitacije (ambulantne fizioterapije, delovne terapije, govorne terapije) v Sloveniji in drugih državah EU.

Zavarovanje operacij zavarovancu v primeru operacije, opravljene v Sloveniji ali tujini (EU, Švica), izplača dogovorjeno denarno nadomestilo in za operacijo, najavljeno preko asistenčnega centra zavarovalnice Zdravstvena točka, nudi asistenco za izvedbo operacije.

V primeru zdravstvenih težav vam strokovno osebje v Zdravstveni točki pomaga izbrati najustreznejšo pot do želenih in potrebnih zdravstvenih storitev ter skupaj s partnerji poskrbi, da boste obvarovali svoje zdravje ali si ga čim hitreje povrnili.

V primeru novonastale bolezni ali poškodbe boste deležni hitre in celostne obravnave. Pri specialistu ste lahko že v manj kot treh tednih.

Ključne prednosti paketa:

-finančna varnost posameznika in njegove družine,
-zavarovalne vsote omogočajo celovito zdravstveno obravnavo,
-hiter dostop do zdravnika specialista,
-celovita zdravstvena obravnava za novonastale bolezni in poškodbe: od napotila osebnega zdravnika do specialističnega pregleda, diagnoze, zdravil, operacije oziroma ambulantne rehabilitacije

Zavarovalna vsota

 

 Višina zavarovalne vsoteLočeno sklepanje
Zavarovanje specialistično ambulantnega zdravljenja30.000 EUR30.000 EUR
 – od tega za kritje zdravil300 EUR300 EUR
 – od tega za kritje ambulantne rehabilitacije 300 EUR300 EUR
 Zavarovanje operacij 30.000 EUR10.000 EUR
20.000 EUR
30.000 EUR 

 


Sklenitev zavarovanja

Zavarovanje se lahko sklepa kot Paket celovite zdravstvene obravnave ali ločeno po posameznem produktu in sicer kot Zavarovanje Specialistično ambulantnega zdravljenja ali Zavarovanje operacij.

Zavarovanje lahko sklene oseba, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji.

Starost zavarovanca ob začetku zavarovanja je največ 63 let. Otrok do 18 leta starosti se lahko zavaruje le skupaj s starši.

Zavarovanje se sklene na podlagi ponudbe, ki vključuje vprašalnik o zdravstvenem stanju zavarovanca.

Soudeležba

Soudeležba je delež stroškov zdravstvenih storitev in zdravil, ki jih pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja zavarovanec krije sam, neposredno pri izvajalcu.

Pri zavarovanju specialistično ambulantnega zdravljenja se soudeležba v višini 20% izbere ob sklenitvi.

Pri zavarovanju operacij soudeležbe ni.

Čakalna doba

Čakalna doba je s strani zavarovalnice določeno obdobje od začetka zavarovanja, za katerega je zavarovalec dolžan plačevati zavarovalno premijo, zavarovalnica pa ne zagotavlja zavarovalnega jamstva.

Za primer diagnosticiranja oziroma zdravljenja bolezni je čakalna doba za uveljavljanje pravic iz zavarovanja 3 mesece. V primeru diagnosticiranja in zdravljenja poškodb čakalne dobe ni.

Pri zavarovanju operacij za novorojenega otroka čakalne dobe ni, če je otrok zavarovan v štirinajstih (14) dneh po rojstvu.

Premija
Zavarovanje specialistično ambulantnega zdravljenja

Starost v letihPremija
 20% soudeležbaBrez soudeležbe
Od 0 do 179,24€13,86€
Od 18 do 3911,17€16,75€
Od 40 do 4914,86€22,29€
Od 50 do 5919,41€29,12€
Od 60 do 6525,82€38,73€

 

Zavarovanje operacij

Starost v letihPremija
 Zavarovalna vsota
 10.00020.00030.000
Od 0 do 171,43€2,86€4,28€
Od 18 do 392,42€4,85€7,27€
Od 40 do 494,17€8,34€12,51€
Od 50 do 596,86€13,36€20,05€
Od 60 do 658,18€16,35€24,53€

 

 

Paket celovita zdravstvena obravnava

Starost v letihPremija
 SoudeležbaBrez soudeležbe
Od 0 do 1713,20€17,82€
Od 18 do 3917,90€23,48€
Od 40 do 4926,44€33,87€
Od 50 do 5937,96€47,76€
Od 60 do 6548,52€61,43€


Osnovna mesečna zavarovalna premija paketa brez doplačil, popustov in davka (v EUR). Premije veljajo na dan 1.4.2015 in se spreminjajo skladno s splošnimi pogoji zavarovanj.

Zavarovalnica lahko na podlagi ocene zdravstvenega stanja posameznika določi doplačilo na osnovno zavarovalno premijo, skladno z določili splošnih pogojev. Premija je odvisna od starosti zavarovanca in izbrane soudeležbe. S prehodom v drugi starostni razred se premija spremeni.