Z individualnim Prostovoljnim pokojninskim zavarovanjem (krajše PPZ) varčujete za pridobitev mesečne pokojninske rente, ki se vam izplačuje do konca življenja, v vsakem primeru pa vsaj 10 let. Zahtevate lahko tudi enkratno izplačilo do polovice fonda.

Kdo lahko sklene individualno PPZ

Sklenejo ga lahko vsi, starejši od 14 let, ne glede na njihovo zdravstveno stanje. V ta namen izpolnite pristopno izjavo k PPZ, ki jo oddate Zavarovalnici Triglav.

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje se sklene tako, da začne veljati 1. v mesecu. Doba trajanja zavarovanja ni nujno vezana na upokojitev po obveznem pokojninskem zavarovanju, lahko jo določite individualno, v skladu s svojimi potrebami in željami. Da bi si zagotovili dostojno pokojninsko rento do konca življenja je priporočljivo plačevanje premije do upokojitve. Ker se privarčevana sredstva lahko začnejo izplačevati že pred potekom 10 let od začetka zavarovanja, je zavarovanje primerno tudi za tiste, ki imajo manj kot 10 let do upokojitve.

Donosnost zavarovanja

Zavarovalnica Triglav jamči določen minimalni letni donos na plačano čisto premijo, ki je vplačana zavarovalna premija, zmanjšana za vstopne stroške. Poleg tega je zavarovanje udeleženo pri vsakoletnem dobičku, ustvarjenem z upravljanjem portfelja življenjskih, rentnih in prostovoljnih pokojninskih zavarovanj.

Izplačilo v primeru smrti

V primeru smrti zavarovanca v obdobju plačevanja premije se upravičencem izplača odkupna vrednost zavarovanja. V primeru smrti zavarovanca v 10 letnem obdobju izplačevanja pokojninske rente, se bo renta izplačevala še naprej upravičencem, in sicer do poteka desetletnega obdobja. V primeru smrti zavarovanca po poteku desetletnega obdobja izplačevanja pokojninske rente se izplačila prenehajo.