Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke je kombinacija dolgoročnega varčevanja in življenjskega zavarovanja ter Dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok. Zavarovana oseba osnovnega življenjskega zavarovanja je odrasla oseba. Zavarovalec je otrok, ki je na polici zavarovan z Dodatnim nezgodnim zavarovanjem otrok.

Za otrokovo prihodnost

Gre za prvo polico, ki je v celoti namenjena otroku. S sklenitvijo zavarovanja vašim najmlajšim zagotovite potrebno finančno varnost v času odraščanja in dobro popotnico za obdobje, ko bodo odrasli. 

Ob sklenitvi zavarovanja se je pri določenih oblikah zavarovanj treba odločiti za zavarovalno dobo, kar pa za sklenitev Fleksa za otroke ne velja. Njegova ključna prednost je namreč odprta zavarovalna doba.

V času trajanja zavarovanja boste imeli različne možnosti investiranja, in sicer v obliki rednih obročnih plačil ter začetnega in dodatnih enkratnih vplačil.

Fleks za otroke vključuje možnost izbire med tremi naložbenimi strategijami. To so Samostojna izbira skladov, Samodejna prerazporeditev sredstev ter Finančni cilji.

Sredstva na naložbenem računu so vam preko predujma dostopna ves čas trajanja zavarovanja. 

Upravljanje Fleksa za otroke

Do 26. leta starosti vašega otroka boste lahko skupaj z njim aktivno upravljali zavarovanje ter se odločali glede vplačil in izplačil. Po tej starosti pa ima vaš otrok pravico, da sam postane edina zavarovana oseba na polici in tudi samostojno odloča, kako mu bo zavarovanje najbolje koristilo. Imel bo tudi priložnost, da se celoviteje zavaruje z dodatnimi zavarovanji iz ponudbe Zavarovalnice Triglav.

Obročna in enkratna premija

Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino obročne premije in dinamiko njenega plačevanja, ki ju lahko kasneje spreminjate. Minimalna mesečna premija znaša 25 EUR. Ob sklenitvi Naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks za otroke imate možnost začetnega enkratnega vplačila v višini najmanj 50 EUR.

Prosta finančna sredstva lahko v obliki dodatnih vplačil investirate tudi med trajanjem zavarovanja. Znesek minimalnega dodatnega vplačila znaša 50 EUR.