Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše združuje življenjsko zavarovanje za primer smrti in prilagodljivo varčevanje, vezano na gibanje vrednosti enot premoženja skladov:
•redno obročno varčevanje že z 20 EUR na mesec,
•če želite, lahko ob sklenitvi zavarovanja vplačate enkratno začetno vplačilo,
•v času trajanja zavarovanja lahko dodatno enkratno vplačujete prosta sredstva in tako nadgradite vaše varčevanje.

Vplačila in izplačila v času trajanja zavarovanja lahko prilagajate svoji finančni situaciji.


Zavarovalne premije in zavarovalne vsote so določene vnaprej. Ob sklenitvi zavarovanja sami izberete višino redne mesečne premije. Premija in starost zavarovane osebe ob sklenitvi zavarovanja določata:
•višino zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti,
•višino zavarovalne vsote za primer nezgodne smrti ter
•višino nadomestila za bolnišnični dan.

Najnižja mesečna premija znaša 20 EUR. Najnižja premija za en sklad znaša 6 EUR.
Če želite višje zavarovalno kritje, lahko sklenete dve polici Naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks za starejše. Zavarovalne premije se plačujejo mesečno. Ob sklenitvi zavarovanja se lahko odločite za začetno enkratno vplačilo, možna pa so tudi dodatna enkratna vplačila med trajanjem zavarovanj. Minimalni znesek začetnega oziroma dodatnega vplačila znaša 50 EUR.


Zavarovanje traja do smrti zavarovane osebe oziroma do izplačila celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu.