Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks je kombinacija dolgoročnega varčevanja in življenjskega zavarovanja. Pri zavarovanju Fleks se lahko odločite za zavarovanje ene osebe ali vzajemno zavarovanje dveh, priključite mu lahko različna dodatna zavarovanja, pri tem pa lahko vplačila in izplačila v času trajanja zavarovanja prilagajate svoji finančni situaciji.

Ob sklenitvi zavarovanja se je pri določenih oblikah zavarovanj treba odločiti za zavarovalno dobo, kar pa za sklenitev Fleksa ne velja. Njegova ključna prednost je namreč odprta zavarovalna doba.


V času trajanja zavarovanja boste imeli različne možnosti investiranja, in sicer v obliki rednih obročnih plačil ter začetnega in dodatnih enkratnih vplačil.


Fleks vključuje možnost izbire med tremi naložbenimi strategijami. To so Samostojna izbira skladov, Samodejna prerazporeditev sredstev ter Finančni cilji.


Sredstva na naložbenem računu so vam preko predujma dostopna ves čas trajanja zavarovanja.

Vzajemno zavarovanje dveh oseb

Na eni polici tega zavarovanja sta lahko zavarovani tudi dve osebi. Zavarovalnica bo v primeru smrti ene od zavarovanih oseb upravičencu izplačala zajamčeno zavarovalno vsoto (ZZV) oziroma vrednost premoženja, če ta presega ZZV. Zavarovanje z izplačilom preneha.

Obročna in enkratna premija

Ob sklenitvi zavarovanja sami izberete višino obročne premije in dinamiko njenega plačevanja, ki ju lahko kasneje tudi spreminjate. Minimalna mesečna premija znaša 30 EUR. Ob sklenitvi Naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks imate možnost začetnega enkratnega vplačila v višini najmanj 50 EUR. Prosta finančna sredstva lahko v obliki dodatnih vplačil investirate tudi med trajanjem zavarovanja. Znesek minimalnega dodatnega vplačila znaša 50 EUR.