Rentno zavarovanje je namenjeno vsem, ki si želite z vplačilom enkratne premije zagotoviti izplačevanje mesečne rente.

S pogodbo Rentnega zavarovanja se zavarovalec obvezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo v enkratnem znesku, zavarovalnica pa bo od dogovorjenega dneva in za dogovorjeno dobo upravičencu izplačevala v zavarovalni pogodbi določeno rento.

Rentno zavarovanje se lahko sklene za primer doživljenjske mesečne rente.

V primeru sklenitve doživljenjske mesečne rente se lahko odločite za: 
•doživljenjsko mesečno rento z zagotovljenim 10-letnim izplačevanjem,
•doživljenjsko mesečno rento brez zagotovljenega 10-letnega izplačevanja.

Doživljenjska mesečna renta z zagotovljenim 10-letnim izplačevanjem

Pri tej obliki Rentnega zavarovanja začne zavarovalnica izplačevati rento od dneva, ki je naveden na polici, in jo izplačuje do konca življenja rentnega upravičenca. Če je ta rento prejemal manj kot deset let, je do nje po njegovi smrti do izteka desetletnega obdobja izplačevanja upravičena oseba, ki je navedena na polici, oziroma dediči.

Doživljenjska mesečna renta brez zagotovljenega 10-letnega izplačevanja

Pri tej obliki Rentnega zavarovanja začne zavarovalnica izplačevati rento od dneva, ki je naveden na polici, in jo izplačuje do konca življenja rentnega upravičenca.