Tudi pri skrbno načrtovanih potovanjih ali pa na kratkih izletih se vam v tujini lahko zgodi kaj nepredvidenega, nezgoda ali bolezen.

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco predstavlja celovito zaščito v primeru bolezni ali nezgod. Poleg finančne varnosti vam v okviru dogovorjene zavarovalne vsote za kritje stroškov nujnega zdravljenja in stroškov prevoza zaradi bolezni ali nezgode zagotavlja tudi 24-urno pomoč oz. asistenco.

Z Zdravstvenim zavarovanjem na potovanjih v tujini z asistenco si lahko zagotovite zdravstveno zavarovanje tudi do enega leta, tako da je primerno tudi za daljše bivanje v tujini, ki ni nujno pogojeno s počitnicami:
•za pogoste službene poti v tujino,
•za delavce, ki odhajajo na delo v tujino (možno je individualno ali skupinsko zavarovanje, ki vključuje vsaj 10 zavarovancev za enak čas zavarovanja),
•za študente in dijake na študiju v tujini – NOVO!

Kje skleniti zavarovanje?
Zavarovanje lahko sklenete na sedežu podjetja Triglavko d.o.o.

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco vam poleg finančne varnosti v okviru dogovorjene zavarovalne vsote za kritje stroškov nujnega zdravljenja in stroškov prevoza zaradi bolezni ali nezgode zagotavlja 24-urno pomoč oziroma asistenco. Triglav zdravstvena asistenca vam zagotavlja naslednje oblike pomoči:•posreduje vam informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero potujete, in njihovi ustreznosti; 
•vzpostavi stik z vašim lečečim zdravnikom, če je to potrebno; 
•svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja; 
•organizira vaše zdravljenje in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Klicni center v primeru nezgode ali bolezni zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku:

Triglav zdravstvena asistenca
+ 386 59 09 18 81

Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato v primeru nezgode ali bolezni takoj pokličite asistenčni center. Če pa boste stroške v tujini prevzeli sami, boste povračilo stroškov uveljavljali ob povratku v domovino.

Kako do povračila stroškov?
Če asistenčne pomoči ne boste uporabili in boste stroške zdravljenja in drugih storitev poravnali sami, lahko povračilo stroškov uveljavljate po povratku v domovino na najbližji enoti Zavarovalnice Triglav. Predložiti morate zavarovalno polico, celotno zdravstveno dokumentacijo in originalne račune, ki jih morate zahtevati ob plačilu storitev.