Zavarovalnica Triglav z Življenjskim zavarovanjem z varčevanjem nudi možnost hkratnega zavarovanja in varčevanja.

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem je kombinacija življenjskega zavarovanja za primer smrti in varnega varčevanja za primer doživetja. Zavarovanju lahko priključite tudi različna dodatna zavarovanja, s čimer še povečate finančno varnost, tako svojo kot tudi vaših bližnjih.

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem je dolgoročno zavarovanje za primer smrti in hkrati varčevanje z udeležbo pri dobičku. Namenjeno je osebam, ki želijo finančno zaščititi svoje bližnje in sebe ter hkrati varno varčevati. 

Zavarovanje nudi tudi možnost, da ob sklenitvi zavarovanja kot obliko kritja namesto zavarovalne vsote izberete štipendijo. Življenjsko zavarovanje z varčevanjem obstaja v dveh različicah: z obročnim plačevanjem premije in z enkratnim plačilom premije. Prva različica vam omogoča več izbire ob sklenitvi zavarovanja in v času njegovega trajanja.

Vzajemno zavarovanje dveh oseb

Z isto zavarovalno pogodbo sta lahko zavarovani tudi dve osebi hkrati. V tem primeru zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto skupaj s pripisanimi dobički, ko zavarovani osebi doživita zavarovalno dobo, oziroma v primeru smrti ene od zavarovanih oseb v času trajanja zavarovanja.

Premija

Ob sklenitvi zavarovanja izberete način plačevanja premije, in sicer vam je na izbiro obročno plačevanje (mesečno, četrtletno, polletno, letno) ali plačilo premije v enkratnem znesku ob sklenitvi zavarovanja.