Z žvljenjskim zavarovanjem za delovno nezmožnost v največji meri poskrbite za svojo varnost, saj se v primeru hujših posledic izognete finančni odvisnosti od drugih.

Zavarovalnino lahko namenite pokritju bodisi stroškov, povezanih s prilagoditvijo novemu načinu življenja, bodisi stroškov oskrbe ali morebitnega zdravljenja. Hkrati poskrbite tudi za osnovno finančno varnost svojih najdražjih v primeru smrti.

Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato omogoča visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah. Primerno je za delovno aktivno prebivalstvo.

Pri življenjskem zavarovanju za delovno nezmožnost so zavarovalne vsote posameznih kritij osnovnega zavarovanja med seboj povezane. Ob sklenitvi izberete le zavarovalno vsoto za primer popolne trajne nezmožnosti za delo.