Življenjsko zavarovanje za primer smrti zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja. Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato vam z njim ponujamo visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah. 

Zavarovanje je namenjeno pokritju obveznosti, ki bi ob smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja bremenile njene bližnje.

Zavarovanje je lahko vir za pokritje stroškov, ki nastanejo ob smrti zavarovane osebe, za nadomestitev izpada dohodka, za pomoč družini, za varstvo in šolanje otrok …

Vzajemno zavarovanje dveh oseb


Z isto zavarovalno pogodbo sta lahko zavarovani dve osebi hkrati. V primeru smrti ene od zavarovanih oseb v času plačevanja premije zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto.

Predčasno izplačilo zavarovalne vsote

V primeru diagnoze neozdravljive bolezni, zaradi katere se pričakuje smrt zavarovane osebe v manj kot enem letu od postavitve diagnoze, je možno predčasno izplačilo do 50 % zavarovalne vsote za primer smrti. Po delnem predčasnem izplačilu je oseba oproščena plačevanja nadaljnjih premij. Preostali delež se upravičencu izplača ob smrti zavarovane osebe.

Oprostitev plačevanja premije

Ob prvem pojavu ene od hujših bolezni iz osnovnega paketa Dodatnega zavarovanja hujših bolezni in poškodb pri zavarovani osebi lahko zahtevate začasno oprostitev plačevanja premije. S tem je oseba za obdobje 12 mesecev oproščena plačevanja premije osnovnega zavarovanja in tudi premije dodatnih zavarovanj. Oprostitev plačevanja premije velja za obročno zavarovanje.